Công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam đạt giải thưởng "Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững năm 2014"

Hôm qua (20/12) tại Trung tâm Hội nghị T-78 Văn phòng Trung ương Bộ chính trị. TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị công bố chỉ số tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững năm 2014 


Sau quá trình khảo sát và kiểm tra trong suốt năm 2014, những doanh nghiệp đạt đủ các tiêu chí về mức độ phát triển bền vững sẽ được vinh danh. Trong lễ công bố, công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam đã được vinh danh, trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương.


Công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững năm 2014" trong chương trình này.
Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Tổng Giám Đốc đại diện cho công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam lên nhận bằng khen và kỷ niệm chương.